Hagshultsgruppen

Under namnet Hagshultsgruppen har vi samlat våra olika verksamheter:
Hagshults kossorna Рpensionerade mjölkkossor för köttproduktion.
Hagshults pellets Рförsäljning av svenskproducerad värmepellets och stallpellets. hagshultspellets.se
Hagshults skafferi Рprovverksamhet för tex talgproduktion (för matlagning).
Biolant РSysselsätter mellan åtta och tio timmerbilar. Vi hämtar virket med tyngdpunkt i Jönköpings län och transporterar till sågverk och massabruk i hela södra Sverige. Stora kunder till oss är Södra och Skara Stift m fl. Vi hjälper också till med skötsel av biobränsleterminaler. I Biolant ligger också vår halm och foderförmedling.

Kor i hagen