Hagshultsgruppen

Under namnet Hagshultsgruppen har vi samlat våra olika verksamheter:
Hagshults kossorna – pensionerade mjölkkossor för köttproduktion.
Hagshults pellets – försäljning av svenskproducerad värmepellets och stallpellets. hagshultspellets.se
Hagshults skafferi – provverksamhet för tex talgproduktion (för matlagning).
Biolant – Sysselsätter mellan åtta och tio timmerbilar. Vi hämtar virket med tyngdpunkt i Jönköpings län och transporterar till sågverk och massabruk i hela södra Sverige. Stora kunder till oss är Södra och Skara Stift m fl. Vi hjälper också till med skötsel av biobränsleterminaler. I Biolant ligger också vår halm och foderförmedling.

Kor i hagen